Reanimatie & AED

 

Jaarlijks krijgen ruim 11.000 Nederlanders een circulatiestilstand. Het ambulancepersoneel is vaak te laat om het hart nog op gang te krijgen. Om levens te redden heeft de overheidĀ  goedgekeurd dat AED-gecertificeerde mensen voortaan een Automatische Externe Defibrillator (AED) mogen gebruiken. Met een AED kan door middel van een elektronische schok het hart weer op gang worden gebracht. Bij gebruik van de AED binnen drie minuten heeft een slachtoffer 70% meer overlevingskans.

In deze korte praktijkgerichte cursus van vier uur wordt de cursist vertrouwd gemaakt met de werking en het gebruik van de AED. De cursus wordt verzorgd door praktijkdocenten. Iedereen met een geldig BHV-diploma, een certificaat Reanimatie of een EHBO-diploma kan aan de AED-cursus deelnemen. De AED-cursus moet jaarlijks worden herhaald om de geldigheid van het NIBHV-AED certificaat te behouden.