Ploegleider BHV

 

Elementaire Basiscursus Ploegleider BHV

Wanneer een bedrijf of instelling meerdere hulpverleners heeft en de locatie waarop zij worden ingezet nogal complex is, is het noodzakelijk  de inzet van de individuele bedrijfshulpverleners te coördineren. Dit gebeurt door een zogenaamde ploegleider. Het is noodzakelijk dat deze ploegleider kennis heeft van het gebied waarop de bedrijfshulpverleners worden ingezet en van de hulpmiddelen die zij tijdens de inzet gebruiken.

De ploegleider wordt dan ook  getraind op het:

  • Beoordelen van de veiligheidssituatie van het werkgebied
  • Voorbereiden van de inzet van de bedrijfshulpverleners
  • Oefenen met de bedrijfshulpverleners
  • Evalueren en rapporteren van de inzet en de oefeningen
  • Beheer en controle van de aan de ploeg ter beschikking gestelde middelen

De Elementaire Basiscursus Ploegleider BHV  is een driedaagse cursus waarbij onderwerpen behandeld worden zoals: Arbowet, Communicatie, Procedures, Risico’s  en Gebouwenkennis.

Werkwijze:
Er wordt lesgegeven uit een door het N.I.B.H.V. ontwikkelt cursusboek “Ploegleider Bedrijfshulpverlening”. Dit boek wordt voor aanvang van de cursus aan de cursisten uitgereikt. De lesstof bestaat uit een theoretisch en een praktisch gedeelte.

Examen:
Na voltooiing wordt de cursus afgesloten met een meerkeuzetoets. Deze toets wordt afgenomen door het N.I.B.H.V. Daarnaast zullen er op de praktijkgerichte scenario’s worden uitgevoerd.
Bij voldoende resultaat zal men het diploma Ploegleider BHV in ontvangst kunnen nemen.