Ontruimingsoefeningen

 

Bedrijven, instellingen en organisaties zijn verplicht om regelmatig een ontruimingsoefening te houden. Hiermee wordt duidelijk of het bedrijfsnoodplan in de praktijk ook werkt en of de aanwezige bedrijfshulpverleners weten hoe zij moeten handelen. De regelmaat wordt mede bepaald door te kijken naar de risico’s en de processen van het bedrijf.

Nodig Operational Care eens uit bij uw ontruimingsoefening. Onze medewerker neemt dan als onafhankelijk deskundige de oefening waar, legt vervolgens zijn bevindingen vast en bespreekt en evalueert deze direct na afloop van de oefening met uw bedrijfshulpverleners. Eventuele verbeterpunten kunnen vervolgens moeiteloos worden toegepast in de volgende ontruimingsoefening.