Bedrijfshulpverlening

 

Elementaire Basiscursus BHV

Elke werkgever wil voorkomen dat er een brand, ongeval of ander incident in zijn/haar bedrijf gebeurt, maar niet alle risico’s zijn te vermijden. Om de gevolgen van brand en ongevallen te beperken, is ieder bedrijf verplicht om bedrijfshulpverlening te organiseren. Bedrijfshulpverleners zorgen ervoor dat er snel en effectief hulp wordt geboden bij incidenten tot de externe hulpdiensten zijn gearriveerd.

Binnen 3 minuten (wettelijke verplichting) moet de BHV kunnen beginnen met:
 • het verlenen van Eerste Hulp bij ongevallen
 • het beperken en bestrijden van brand en het beperken van de gevolgen van ongevallen
 • het alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in het bedrijf

De Elementaire Basiscursus BHV  is een tweedaagse cursus die bestaat uit de onderdelen:
Eerste Hulp en Brandbestrijding & Ontruiming.

Eerste Hulp, onderdeel Spoedeisende Hulp:
 • Reanimatie
 • Gebruik van de AED
 • Verslikking
 • Shock
 • Angina pectoris
  
 • Hartinfarct
 • Beroerte
 • Epileptisch aanvallen
 • Suikerziekte of diabetes mellitus
 • Hersenschudding
Eerste Hulp, onderdeel Niet Spoedeisende Hulp:
 • Uitwendige wonden
 • Oogletsel
 • Kneuzingen en verstuikingen
  
 • Botbreuken, ontwrichtingen en wervelletsels
 • Brandwonden
Brandbestrijding:
 • Veiligheidsvoorzieningen
 • Brandpreventie, preparatie en repressie
 • Oefenen met kleine blusmiddelen
Ontruiming:
 •  Werking brandmeldcentrale
 • Communicatie
Werkwijze:
Er wordt lesgegeven uit een door het N.I.B.H.V. (Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening)  ontwikkelt cursusboek “Elementaire Bedrijfshulpverlening”. Dit boek wordt voor aanvang van de cursus aan de cursisten uitgereikt. De lesstof bestaat uit een theoretisch en een praktisch gedeelte.

Examen:
Na voltooiing wordt de cursus afgesloten met een meerkeuzetoets. Deze toets wordt afgenomen door het N.I.B.H.V. Daarnaast zullen er op de praktijkgerichte verrichtingen moeten worden uitgevoerd, in de vorm van o.a. het werken met kleine blusmiddelen. Bij voldoende resultaat zal men het diploma bedrijfshulpverlener in ontvangst kunnen nemen.